آدرس : بوشهر-بندر دیر-خیابان شهید بهشتی -ابزار آلات زرین

شماره تماس : ۰۷۷۳۵۴۲۷۳۵۵

تلفن همراه : ۰۹۱۷۲۳۵۶۵۵۰

ایمیل : mostafa_bahreini [@] yahoo.com